Asiantuntijat

Psykoterapiakeskus Sentos sai alkunsa neljän psykoterapeutin yhteisestä toiveesta luoda rauhalliset ja asiakasta sekä työntekijää kunnioittavat terapiatilat. Lisää tietoa meistä alla.

Eila Saarinen (PsM, psykoterapeutti VET, psykodynaaminen lyhytpsykoterapeutti, psykoanalyytikko IPA). Eila tarjoaa pitkäjänteistä psykodynaamista psykoterapiaa, tunnefokusoitua psykodynaamista lyhytpsykoterapiaa ja yksilökonsultaatiota sekä psykoanalyysiä. Työskentelyssä yhdistyvät tunnefokusoitu ote ja psykodynaaminen ymmärrys minuuden kehittymisestä kiintymyssuhteissa. Vastaanotolle hakeutumisen syynä voi olla mm. ahdistuneisuus, alavireisyys, jaksamisvaikeudet tai risitiriidat ihmissuhteissa. Työskentelykielet ovat suomi ja englanti.

Eila tarjoaa myös työnohjausta ammattilaisille.

Tavoitat Eilan parhaiten sähköpostilla etunimi.sukunimi@sensitiva.fi.

Heli Kauranen, Nearva Oy.

Martti Ajo (TT, psykoterapeutti VET, psykoanalyytikko IFPS, pari- ja perheterapeutti). Martti tarjoaa pitkä- ja lyhytkestoista psykoterapiaa sekä psykoanalyysia. Hän on perehtynyt myös psykodynaamiseen paripsykoterapiaan. Työskentelyn tavoitteena on psyykkisten oireiden lieventyminen ja voimavarojen vapautuminen itseymmärryksen syventymisen kautta. Itsehavainnoinnin vahvistuessa ja itseymmärryksen syventyessä mielensisäiset ristiriidat, samoin kuin niihin liittyvät erilaiset ongelmat ja oireet helpottuvat usein pysyvästi.

Tavoitat Martin parhaiten sähköpostilla martti.ajo@saunalahti.fi

Mikael Saarinen (PsL, psykoterapeutti VET, FT). Mikael tarjoaa lyhyitä psykoterapeuttisia konsultaatioita ja hoitoja niin yksilöille kuin pariskunnille. Teemoina mm. kriisit, elämänmuutokset, työuupumus ja erilaiset häiritseviin tunteisiin liityvät ongelmat. Työskentelykielet ovat suomi ja englanti.

Tavoitat Mikaelin parhaiten sähköpostilla etunimi@sensitiva.fi